Nui poke sushi_logo

Menu SUSHI

Nui poke sushi_foto3

SUSHI BOX

Nui poke sushi_foto2
Nui poke sushi_foto9

SMALL BOX

13.90 €

2 Gunkan

4 Nighiri

8 Uramaki

6 Hosomaki

Medium box

24.90 €

6 Sashimi

4 Gunkan

6 Nighiri

6 Hosomaki

8 Uramaki

Big box

45.90 €

8 Sashimi

4 Gunkan

8 Nighiri

12 Hosomaki

16 Uramaki

Orario estivo

Lun – Sab 11:30 – 14:30 , 17:30 – 22:30

Dom 17:30 – 22:30

Orario invernale

Lun – Sab 11:30 – 14:30 , 17:30 – 21:30

Dom 17:30 – 21:30

Nui Poke Sushi – P.IVA 02968100350 – Via Roma, 56/c 42035 Castelnovo ne’ Monti RE ©2022 Main Tank SRL.